Yeni SBS Sistemi

Yeni SBS sistemindeki en büyük fark eskiden Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen sınav artik Kasım ve Nisan aylarının sonunda dönemsel olarak yapılacaktır. Bu sebeple SBS, tek sınavdan, ikili sınav sistemine geçmiştir. Bu güne kadar tek bir sınavla sınanan öğrenciler artik iki kez Seviye Belirleme Sinavi’na tabi tutulacak ve bu sayede önem içerisinde eksikliklerini giderme fırsatına sahip olacaklar.

Yeni sistemdeki bu iki sınav öğrencilerin kendi okullarında girdikleri sınavlar gibi 40 dakikalık olacak bu sayede üzerlerindeki baskı azalmış olacak.

Öğrenciler ve aileler yeni sistemle birlikte iki sınavın adaylarda endişeye yer verdiği gözlemlenmektedir fakat uzmanlar ikili sınav sisteminin öğrenci üzerindeki baskıyı azaltacağı ve öğrencinin hedefine daha rahat ulaşacağı görüsünü desteklemekte.

SBS’de hangi derslerden soru geliyor
SBS 6 temel dersten oluşmaktadır.

Matematik
Türkçe
Fen&teknoloji
Yabancı dil
İnkılap tarihi
Din kültürü

Bu uygulamadaki temel prensip, haftalık ders saatinin temel alınmasıdır. Bu sebeple Türkçe diğer derslere göre öne çıkmaktadır. Türkçenin arkasından matematik,  fen bilimleri ve yabancı dil  gelmektedir. Diğer üç ders ise puansal önem bazında bu dört dersin arkasındadır.

Yeni SBS sisteminde yabancı dil matematik ve fen ile ayni katsayı doğrultusunda hesaplanacaktır. Bu sebeple öğrencinin alacağı sıralama da yabancı dil rolü artik önem kazanmıştır. Ülke şartlarında özel okullar ve devlet okulları arasındaki dil eğitiminde buradan köye kadar fark olduğundan bu noktada is gene çocuklara özel ders aldıracak ailelere düşmekte.

One thought on “Yeni SBS Sistemi”
  1. sürerkli olarak bir değişim var. sbs teog oldu belki şimdi de başka bir şey olacak

Sizin Yorumunuz