Türkçesi Varken Asimile Olmak

Kaşgar dili, hakan dili, göktürkler, uygurlar, hunlar… Asırlardır kullanılan, ilk örnekleri var olsa da çıkış tarihi asla tam olarak bilinemeyecek, eldeki verilerle en azında 8. Yüzyıla dek inilebilecek bir dil; türkçe.

Birçok kaynağa göre türkçe’nin ilk rastlandığı yer orhun anıtlarıdır. Düşünce olarak evet doğrudur. Ama bu bir yazıt olduğundan, bu dilin ilk kez burada kullanıldığı düşünülemez. Şöyle ki türkler göçebe bir millet olduğundan, yerleşik düzenleri olmadığından dilleri de stabil hale gelene kadar birçok evreden geçmiştir.

İlk türk yazılı eserlerinden olan alp er tunga destanı ya da oğuz kağan destanı, uzunca süreler sözlü olarak aktarılmış nice sonra yazılı hale gelmiştir. Halbuki türkçe’nin ünlü harf zenginliği, sözcüklerde dişilik-erkeklik, sözcüklerde ki sonekler gibi birçok ayırt edici özelliği mevcuttur. Ama yazılı eserler vermesi geç olduğundan gelişmesinde de sıkıntılar yaşanmıştır.

Daha sonraki evrelerde, özellikle uygurların yerleşik düzene geçmesi türk dilinin gelişmesi için bir umut oluşturmuştur. Yalnız uygurların toprak bütünlüğünü koruyamaması ve de göç alması, acem- arap karması bir dil haline getirmeye önayak olmuştur. İslam’ın oraya çıkması ile dünyada yayma çalışmalarında türkçe de nasibini almış ve müslümanlığa geçen türk halkları ile türkçe’nin arapça sosuyla harmanlanması kaçınılmaz olmuştur. İslam ile nice kavimler boylar hüküm sürmüş ve osmanlılara kadar devam etmiştir. Osmanlı devletinin sınırlarının inanılmaz derece de geniş olması, hükümdarların batı sempatizanlığı gibi doneler türkçe’nin hem çok gelişmesine hem de kirlenmesine vesile olmuştur. Nitekim türkiye cumhuriyeti’nin kurulması ile kullanılmaya başlanan latin harfleri, türkiye türkçesi’ni oluşturmuştur. Bununla beraber 90’l yıllardaki sovyetlerin dağılması ve türki devletlerin bağımsız bağımsız devlet haline gelmeleri, öz türkçenin günümüze dek kullanılmasını sağlamıştır.

Dünyadaki en özel ve zengin dillerden biri olan türkçe, bugün dahi birçok lehçe ve çeşide sahiptir. Bu da türkçe’nin özgünlüğünü ve kullanıldığı millet için ne büyük bir zenginlik olduğunu göstermektedir. Kültürümüzün yapı taşı olan türkçemiz, türk halkı var oldukça yaşamını ve gelişimini sürdürecektir.

3 thoughts on “Türkçesi Varken Asimile Olmak”
  1. Kesinlikle ana dilimizi korumamız lazım yabancı dil iyi güzel konuş ama ana dilini unutma. Yabancılaştırma. Stalklamak diye birşey çıktı ingilizce.. türkçesi varken..

  2. Dilimiz Türkçe, Dünyanın en zengin dillerin başında geliyor bu yüzden sahip çıkarak korumamız lazım.

  3. Aslında hepimiz Türkçeyi doğru kullanıp doğru şekilde ifade etmek istiyoruz.Ama yok mu o lisede ki sıkıcı edebiyat dersi işte o zaman soğutuyorlar bizi

Sizin Yorumunuz