Memur Görevinde Nasıl Yükselir?

Her türlü işte olduğu gibi kamu kuruluşlarındaki memurların da terfi edebilmesi için bazı usullere uyulması gerekmektedir. Memurun girmiş olduğu sınavlar, ne mezunu olduğu, hangi tarihte memurluğa başladığı gibi hususlar, bir memurun terfi edebilmesini etkiler.

Günümüz türkiye’sinde, bir memurun görevinde yükselebilmesi için amiyane tabirle torpil ya da tanıdık bir referans gerektiğini düşünebiliriz. Öyle düşünen kişiler haksız sayılmasa da yine de kağıt üzerinde bazı kurallar mevcut. Belki şanslısınızdır ve bulunmuş olduğunuz kurumda torpil geçmiyordur. Biz de bu yüzden usulüne göre memuriyet terfisini, dilimiz döndüğünce açıklamak istiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelik ile memurların görevlerinde nasıl terfi edeceğine dair hususlar belirlenmiştir.

1999 senesinde yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmeliğin beşinci maddesi gereğince, bu kapsamdaki görevlere atanabilecek kişilerin öğrenim seviyesi koşulu düzenlenmiştir. 1999 tarihi ve bu tarihten önce memuriyete girmiş olanlar ile bu tarihten sonra memuriyete girmiş olanlar arasında görevde yükselme bakımından farklar vardır.

Memurlukta Terfi Etmek İçin Öğrenim Düzeyi Şartı Nedir?

Bir memurun görevde yükselme kapsamındaki görevleri, tayin edilmesinde aranılan öğrenim seviyesi şartları, görev aldıkları kurumlar tarafından çıkarılan yönetmeliklerde, ünvanları itibariyle belirtilmektedirler. Ayrıca bazı ilanlara dair öğrenim düzeyi koşulunun nasıl olması gerektiği, genel yönetmelik ile de belirtilmiş bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin beşinci maddesine göre;

Araştırmacı, şube müdürü, müdür, uzman, müdür yardımcısı, eğitim uzmanı, çözümleyici ve buna benzer görevler için en az dört yıllık yükseköğrenim görülmüş olması gerekmektedir.

Şef, programcı, amir gibi görevlere atanacak memurların en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olması gerekmektedir.

Bilgisayar işletmeni, kontrol işletmeni, muhasebeci şoför ve düz memur gibi görevleri alacak kişilerin en az orta öğrenim mezunu olması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, kurumların özel yönetmeliklerinde düzenlenmiş olması şartıyla, hizmet alanına dahil olarak iki senelik yüksek öğrenim mezunu, müdür ya da müdürlüğün altındaki görevleri, ortaöğretim mezunu olanlar için açılan en az iki yıl süreyle mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve müdür yardımcılığından daha alt görevlere tayin edilmesinde yukarıda belirttiğimiz eğitim düzeyi şartları aranmaz.

Görevde Yükselme Sınavı Nedir?

Görevde yükselme sınavı, 657 sayılı devlet memurları kanunu’na dair görevlerden yukarıda bahsetmiş olduğumuz görevler ile kurumların çıkarttığı özel yönetmeliklerde belirlenen görevler için, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar için uygulanır.

Ünvan Değişikliği Sınavı Nedir?

Ünvan değişikliği sınavı ise en az orta öğrenim mezunu kişiler için, mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara dair görevlerin, tayin edilebilmesi için yapılan sınava denmektedir.

Sizin Yorumunuz